Met duurzaamheid werken
aan een optimaal buitenbeeld

Megron is in uw gemeente aan de slag

Welkom op de projectpagina voor het Beeldonderhoud van de watergangen Rotterdam.
Al sinds 2015 onderhouden wij de watergangen in het gebied Rotterdam-Noord voor de Gemeente Rotterdam en het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard. Vanaf 2020 is het contract opnieuw gegund tot 2025 en zijn daar ook de deelgemeenten Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis bijgekomen. De watergangen hebben als functie om alle belanghebbenden in het gebied te voorzien van droge voeten of voldoende water. Belanghebbenden zijn de Gemeente, het Waterschap, de bewoners en gebruikers maar ook de Flora en Fauna.

Het onderhoud wordt op maat jaarrond uitgevoerd, afhankelijk van de functie van de watergang en de aanwezige begroeiing. De Gemeente Rotterdam en het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard hebben samen een Beeldenboek opgesteld, waarin de watergangen per kleur en functie ingedeeld worden. Dit beeldenboek is voor ons een leidraad voor hoe de watergangen onderhouden dienen te worden. Met behulp van deze projectpagina willen wij de bewoners en gebruikers van het gebied betrekken en informeren over het dagelijks onderhoud. Indien u de informatie die u zoekt niet kunt vinden of andere vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Werkzaamheden op beeld

Megron BV voert onderstaande werkzaamheden uit op beeld conform de beeldbepaling. Omdat het werkzaamheden in de buitenruimte betreft, hebben we te maken met een dynamische planning die bepaald wordt door het weer en aanwezige Flora en Fauna. De watergangen worden afhankelijk van de fuctie meestal 1 of 2 keer per jaar in het midden geschoond. De oevers meestal 1 keer in 3 jaar.

Werkzaamheden

Maaien en afvoeren van waterplanten.
Maaien en afvoeren natuurlijke oevers.
Verwijderen en afvoeren van kroos.
Verwijderen en afvoeren van blad en zwerfafval.

Beeldbepaling

Bekijk hieronder de beeldbepaling die bij jouw wijk hoort.

beeldenboek.pdf voor perceel 1, 2, 3 en 8
beeldenboek.pdf voor perceel 4, 5, 6 en 7

Werkzaamheden op afroep

Wij voeren regelmatig werkzaamheden uit voer de Gemeente of Waterschap die buiten het dagelijkse onderhoud vallen. Hieronder enkele voorbeelden.

Onderhoud op frequentie

Doorspuiten van verstopte duikers. diversen malen per jaar
Onderhoud aan beschoeiing en waterwerken. 1x per jaar
Aanleg of muteren van natuurlijke oevers. varierend van 1x tot 4x per jaar
Oplossen van calamiteiten bij bijvoorbeeld hevige regenval. varierend van 1x of 2x per jaar

Dit gebied beheren wij

Nieuws

Dit jaar organiseren wij in samenwerking met de Kinderboerderij de Wilgenhof en diverse basisscholen uit de directe omgeving weer een kennisdag. Hierbij betrekken wij kinderen bij het onderhoud en geven wij uitleg waarom en hoe er onderhouden wordt en wat er zoal te vinden is op het gebied van Flora en Fauna.